Studià | Le portail étudiant de l'Université de Corse
Studià |
Attualità

L'Université de Corse adopte une motion relative à la coofficialité de la langue corse

Le Conseil d’Administration de l’Université de Corse a adopté le mardi 28 mai 2013 la motion suivante :

« U cunsigliu d’amministrazione di l’Università di Corsica, cuncoltu in a so ghjunta urdinaria u marti 28 di maghju di u 2013, piglia in contu è ricunnosce u votu magiuritariu di l’Assemblea in favore à a cuuficalità, u vennari 17 di maghju di u 2013. Si ralegra tantu di u risultatu chè di u dibattitu dimucraticu chì l’hà pricidutu.
Da issi ultimi trenta anni, cù a rivindicazione linguistica, s’hè cercu di traduce in lu drittu una pulitica linguistica utule è nicissaria, certa, ma chì oghje ùn la li pò più fà à tene a lingua viva è sparta in la sucetà isulana.
Oramai u votu successu chere un saltu qualitativu maiò ed una risposta franca è chjara da a parte di u Statu, particularamente à livellu di a custituzione, cumu ellu usa à falla di modu rigulare. Li tocca, hè a soia a rispunsabbilità, ad arradicà in la norma giuridica a dicisione di i raprisintanti pulitichi di a Corsica chì anu fattu valè cù a so ditarminazione una dumanda suciale è un bisognu di cambiamenti significativi.
L’Università di Corsica sprime a so brama à movesi à prò d’una dinamica d’innuvazione suciale è pulitica chì deve aiutà à scioglie, di modu appaciatu è sirenu, un cunflittu linguisticu è culturale ed apre cusì l’orizonti novi d’una cultura cumuna. »


« Le Conseil d’Administration de l’Université de Corse, réuni en séance plénière mardi 28 mai 2013, prend acte du vote majoritaire de l’Assemblée de Corse en faveur de la coofficialité, le vendredi 17 mai 2013. Il tient à saluer tout autant le résultat que le processus démocratique qui l’a précédé.
La revendication linguistique en Corse depuis 30 ans a cherché à traduire dans le droit une politique linguistique utile et nécessaire mais aujourd’hui notoirement insuffisante à généraliser et à pérenniser l’usage de la langue corse.
Désormais le vote qui vient d’intervenir appelle un saut qualitatif et une réponse sans ambigüité de la part de l’Etat, en particulier sur le plan constitutionnel comme il lui arrive de le faire régulièrement. Il lui revient en toute responsabilité d’acter dans la norme juridique la décision des représentants politiques de la Corse qui ont traduit par leur détermination une demande sociale en désir de changements significatifs.
L’Université de Corse exprime son enthousiasme à participer à une dynamique d’innovation sociale et politique qui doit conduire de façon apaisée et sereine au règlement d’un conflit linguistique et culturel et ouvrir les perspectives d’une culture commune. »

| Mise à jour le 01/03/2017